LIFE+

Aktualno:

 

LIFE+ je finančni instrument, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike, ki ima tri glavne cilje:

 
Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

 
Je del Nove finančne perspektive 2007-2013 in je določen z Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta.

 

 

LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost

 
Cilji tega področja izhajajo iz Direktive o habitatih in Direktive o pticah, ki sta glavna evropska pravna osnova za varstvo narave. V grobem lahko cilje opredelimo kot:

 
Prednostne  dejavnosti, ki bodo financirane v okviru tega področja, pa so :

 

LIFE+ projekti v Sloveniji:

 

2007

2008

2009

2010

 

 

Zbiranje prijav v letu 2011

 

Zbiranje prijav v letu 2010

 

 

Zbiranje prijav v letu 2009

 

  

Zbiranje prijav v letu 2008

 

Zbiranje prijav v letu 2007

 

Druge informacije:

 

 
Kontaktna oseba za področje LIFE+ - narava in biotska raznovrstnost:
mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej(at)gov.si)