MEDNARODNI OKOLJSKI DNEVI

Obeleževanje mednarodnih okoljskih dni v letu 2012

 
Leto 2012 so Združeni narodi proglasili za Mednarodno leto trajnostne energije (glej: http://www.un.org/en/events/sustainableenergyforall/).

  

 

Vabimo vas, da nam posredujte dogodke oz. aktivnosti, s katerimi boste obeleževali mednarodne okoljske dni.


  

Naslov in kontaktna oseba:

 

Ministrstvo za okolje in prostor
Milena Janežič (Služba za odnose z javnostmi)
Dunajska c. 48
1000 Ljubljana
 tel.: 01/ 478 7335
e-pošta: milena.janezic(at)gov.si

 

 

 

 

2. februar

Svetovni dan mokrišč; letošnja tema: MOKRIŠČA, BOGATA TURISTIČNA IZKUŠNJA

 

(za več informacij glej uradno spletno stran Konvencije o varstvu mokrišč, imenovane tudi Ramsarska konvencija: http://www.ramsar.org/)

22. marec

Svetovni dan voda

23. marec

Svetovni meteorološki dan

22. april

Dan zemlje

22. maj

Dan biotske raznovrstnosti

24. maj

Evropski dan parkov

5. junij

Svetovni dan okolja;

1. junij

Dan Save

29. junij

Dan Donave

zadnja nedelja v juliju

Mednarodni dan barij

prvi vikend v septembru

Evropska noč netopirjev

16. september

Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

16. - 22. september

Evropski teden mobilnosti

22. september

Evropski dan brez avtomobila

25. september

Dan sredozemske obale

prvi ponedeljek v oktobru

Svetovni dan habitata

prvi vikend v oktobru

Evropski dan opazovanja ptic

4. oktober

Svetovni dan varstva živali