SEKRETARIAT GENERALNEGA SEKRETARJA

tel: 01/478 7370
faks: 01/478 7423
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

generalna sekretarka: mag. Radovanka Petrić 

 

Služba za organiziranje vladnih zadev

tel.: 01/478 7300
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Služba za kadrovske zadeve
tel.: 01/478 7165

e-pošta: gp.mop(at)gov.si

  
vodja po pooblastilu: Sabina Zupan

 

Služba za finančne zadeve
tel.: 01/478 7183
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

vodja: Tanja Petek  

 

Urad za upravne zadeve

tel.: 01/478 7001
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

vodja: Tatjana Bavdek

Služba za pravne in splošne zadeve ter javna naročila

tel.: 01/478 7169
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

vodja: Alenka Kavčič
  

Služba za informatiko
tel.: 01/478 7370

e-pošta: gp.mop(at)gov.si