ZAKON O VARSTVU OKOLJA

  

Zakon o varstvu okolja  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (ZVO-1-NPB4) (Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 13.1.2010)

(Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09)

 

 

   

 

Podzakonski predpisi na podlagi Zakona o varstvu okolja po področjih: 

 

OKOLJE

 

VODE

  

SPLOŠNO